Start

Accommodatie

De omgeving

Ligging

Prijzen-Beschikbaarheid

Reserveren

Contact

Huurvoorwaarden

Foto's

Le Tour Magique

Français

Algemene huurvoorwaarden

Art. 1. Prijs
Het saldo van de huurprijs wordt betaald uiterlijk 4 weken voor de huurperiode.
 
Art. 2. Aantal personen
Het is niet toegelaten met meer dan 8 personen het huurhuis te bewonen. De eigenaar behoudt zich het recht om in het privéhuis te vertoeven.
 
Art. 3. Waarborg
Wij vragen u een waarborg van 300 Euro’s te storten ten laatste 4 weken voor uw verblijf. Maximum 15 dagen na de huurperiode wordt de waarborg teruggestort. Bij schade, breuk of verlies van wat dan ook, of als de eigendom niet in zijn oorspronkelijke toestand wordt achtergelaten wordt de garantie gebruikt om dezelfde goederen te vervangen of te herstellen.
 
Art. 4. Onderhoud
U verlaat de eigendom met dezelfde netheid als u het heeft betreden. Bij het teruggeven van de sleutels wordt dit gecontroleerd, om 10 uur. Binnen roken of dieren in de woning zijn verboden. Afvalregeling: vuilniszakken zelf deponeren in de afvalcontainers overal langs de weg in de omgeving, gebruik wel de voorziene plastiek zakken (u ontvangt ze gratis): geel voor PMD, zwart voor restafval.
 
Art. 5. Inventaris
U ontvangt een inventarislijst samen met het overhandigen van de sleutels. Eventuele opmerkingen dient u te melden uiterlijk de volgende morgen voor 12 uur. Zijn er geen opmerkingen voor die tijd, dan wordt verondersteld dat de inventaris correct is. De huurder zal het gehuurde goed beheren “als een goede huisvader”. Wij herinneren er u aan dat bad- en toiletlinnen niet in de huurprijs zijn inbegrepen. Dit kan gehuurd worden ter plaatse bij aankomst.
 
Art. 6. Overhandigen van de sleutels
Het overhandigen van de sleutels van het huurhuis gebeurt de dag van aankomst vanaf 17u. Bij laattijdige aankomst is het noodzakelijk de verantwoordelijke telefonisch te verwittigen (0688 56 02 21). Bij verlies van sleutels wordt een forfaitair bedrag van 50 € per sleutel aangerekend om te vervangen.
 
Art. 7. Annulatie
Annulatie na het storten van een voorschot, moet bij aangetekend schrijven. Volgende kosten worden aangerekend in functie van de periode tussen annulatie en de aanvangsdatum van het verblijf:
- meer dan 42 dagen: 30% van de totale huurprijs, hetzij het bedrag van het gestorte voorschot.
- tussen 42 dagen en 1 maand : 50% van de totale huurprijs.
- minder dan 1 maand: 75% van de totale huurprijs.
 
Art. 8. Vroegtijdig vertrek
In geen enkel geval, om welke reden dan ook, wordt bij een vroegtijdig vertrek huur terugbetaald voor het minder aantal dagen dan voorzien.
 
Art. 9. Verantwoordelijkheid
De eigenaar kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal of voor beschadiging van persoonlijke bezittingen in het huurhuis, noch voor gebeurlijke ongevallen in en om het huurhuis, in en rond het zwembad enz. Bijgevolg, het is aan de huurder, als hij dat wenst, zich te laten verzekeren voor gebeurlijke ongevallen en/of ongemakken. Laat geen geld, cheques, bankkaarten of waardevolle voorwerpen achter in huis bij afwezigheid. Er is een kluis (gratis) die u kan gebruiken.

© Les Chambrils / Comsa!